Jak efektywnie stosować środki ochrony roślin

Odpowiedzialnie stosowane fungicydy pomogą rolnikom i hodowcom owoców i warzyw skutecznie i bezpiecznie zadbać o ich plony. Oczywiście warto zastosować fungicydy przed rozwojem choroby. Chociaż wiele fungicydów ma działanie ogólnoustrojowe, nie wyeliminują one całkowicie chorób, jeśli będą już zaawansowane. Większość ogólnoustrojowych fungicydów przemieszcza się w kierunku wierzchołka rośliny lub może po prostu przemieścić się z górnej do dolnej strony liścia.

Fungicydy chronią rośliny przed rozwojem chorób

Stosuj krótsze odstępy między opryskiwaniem fungicydami podczas pogody sprzyjającej rozwojowi chorób roślin, czyli wilgotnej, chłodnej, z częstymi opadami. Dlatego w okresach ulewnych deszczy i obfitej rosy dobrym pomysłem jest częstsze stosowanie fungicydów.
Jeśli to możliwe, zastosuj fungicydy przed deszczem. Woda jest niezbędna dla większości zarodników grzybów do infekowania listowia oraz do rozsiewania się na inne rośliny. Dlatego należy zastosować fungicydy przed deszczem, jednak nie ma konieczności ponownego stosowania fungicydów po każdym deszczu.

Warto również naprzemiennie stosować fungicydy o różnych metodach działania. Fungicydy ogólnoustrojowe, te o jednym mechanizmie działania, stosowane wielokrotnie po kolei, mogą powodować mutację grzybów chorobotwórczych do postaci odpornej na fungicyd, warto zatem stosować alternatywne środki grzybobójcze. Czas aplikacji natrysku fungicydu oraz dokładne pokrycie roślin ma duże znaczenie dla efektywności, trzeba dobierać odpowiedni okres stosowania. Trzeba również pamiętać, że za pomocą fungicydów dolistnych nie można zwalczać problemów powodowanych przez grzyby lub nicienie przenoszone przez glebę.

Niektóre choroby, takie jak mączniak rzekomy, wymagają użycia specjalistycznych środków grzybobójczych. Na stronie znajdziesz skuteczne fungicydy https://innvigo.com/herbicyd-trojskladnikowy-do-zboz-fundamentum-700-wg/. Etykieta produktu zawiera wszelkie informacje, na jakie rodzaje grzybów działa wybrany preparat, czy fungicyd można stosować w szklarni, jakie dawki będą skuteczne i na jakich roślinach można stosować oprysk.

Related Post